Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

janka89
Reposted from024233 024233 viatomesh tomesh

November 09 2019

janka89
6126 0c30 500
Reposted from2017 2017 viatomesh tomesh
2262 5f27
Reposted fromamatore amatore viatomesh tomesh
janka89
0328 5759 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
janka89
8778 47c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
janka89
0833 9e8a 500
Reposted fromsoftboi softboi
janka89
0864 9031 500
Reposted fromsoftboi softboi

October 15 2019

janka89
janka89
janka89
każda od razu wie czy chce przelecieć, poślubić czy zabić faceta.
— californication
janka89
Są dwa rodzaje mężczyzn: ci, którzy mówią, że chcą Ciebie, i nie robią nic...i ci, którzy, nie mówiąc nic, przychodzą i łapią za serce.
— znalezione
janka89
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
janka89
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

janka89
janka89
janka89
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
janka89
5946 5425 500
Forrest cabin
janka89
2448 e6d0 500
Reposted fromsoftboi softboi

August 06 2019

janka89
6805 ac33
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl