Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

janka89
janka89
2643 31b1
janka89
Nie jestem fanem spotykania ludzi, nie czuję takiego zobowiązania.
— Andrzej Stasiuk
Reposted frommadameimperfect madameimperfect
janka89
Reposted fromgruetze gruetze
janka89
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viasharku17 sharku17
janka89
5544 8d07 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaorangeugarte orangeugarte

September 20 2017

janka89
3060 5220
trochę bardzo
janka89
6215 0a80
Reposted fromnazarena nazarena

September 19 2017

janka89
janka89

September 18 2017

0134 dce3 500

melodyoffire:

tryna catch me ridin’ dirty

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar
janka89
Reposted fromFlau Flau
1526 60a7
Reposted frombrumous brumous viasorainyhappiness sorainyhappiness

September 17 2017

janka89
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— psychic-ugly-fat tumblr
janka89
#15934

Ciągle mam poczucie winy. Coś w głębi mnie mówi mi, że wszystko robię źle, że każdy z czasem będzie miał mnie dosyć. To uczucie mnie męczy. Przepraszam za wszystko..

— a-jaki-jest-twoj-sekret tumblr
Reposted bypoetamator poetamator
janka89
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNocturia Nocturia
janka89

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaNocturia Nocturia
janka89
janka89
7488 f2de 500
Reposted fromknwk knwk viaFate46 Fate46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl