Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaNocturia Nocturia
4020 bb3f
Reposted fromindie indie viaNocturia Nocturia

September 16 2017

janka89
7360 35bf
Reposted fromunexplainable unexplainable viaNocturia Nocturia
janka89
W dobie super-mega-totalnie-fit ludzi, gdzie zewsząd otaczają diety, treningi, trenerzy personalni i zdrowa żywność; prawdziwą odwagą jest patrzeć w lustro, widzieć swój niedoskonały wygląd i żyć...
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaAmericanlover Americanlover
janka89
janka89
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
janka89

September 15 2017

janka89
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaNocturia Nocturia
janka89
0400 a49a
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaNocturia Nocturia
janka89
6818 e1a5

September 14 2017

janka89
0342 74b9
Reposted fromcalifornia-love california-love
5153 baac
Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 13 2017

3221 4902
Reposted fromzi zi
3210 af38 500
Reposted fromzi zi
9413 8709 500

kaiami:

ツバキとラン
flat color digital version

Reposted fromtotoro-jpg totoro-jpg viaromantycznosc romantycznosc
janka89
Czemu pełno jest jakiejś chorej rywalizacji?? Czemu siedzę i myślę: "O kurka, za 2 tygodnie spotkam tylu ludzi, których nie lubię... Ten dorobił się za granicą, ten się wyprowadził i mieszka w super metropolii. A ja nie mam nic, nic się u mnie nie zmieniło... A schudnę! Pokaże im! Zdam prawko wreszcie! A co?! Ja nie dam rady! Ja im wszystkim pokażę!" Do jasnej anielki! Czemu ja mam komukolwiek cokolwiek udowadniać?? Skąd jakaś chora myśl, że muszę być najlepsza, muszę się czymś chwalić? Powinnam mieć daleko gdzieś tych ludzi! Przecież ich nawet nie lubię, więc czemu mi zależy na ich opinii? Niech sobie myślą co chcą! Szkoda tylko, że łatwo się mówi, a gorzej wprowadza w życie... 

September 12 2017

janka89
4478 8d04
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl