Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

janka89
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaboro98 boro98
janka89
1044 70d4 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaboro98 boro98
janka89
1042 44e8 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaboro98 boro98
janka89
https://m.youtube.com/watch?v=KvTpHrtC600

W domach z betonu -Martyna Jakubowicz, Rafał Rękosiewicz, Ryszard Riedel, Jarocin 1989


Obudziłam się później niż zwykle
Wstałam z łóżka, w radiu była muzyka
Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam
I przez chwilę się czułam jak dziewczyny w "świerszczykach"

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Ten z przeciwka, co ma kota i rower
Stał przy oknie nieruchomo jak skała
Pomyślałam: "To dla ciebie ta rewia
Rusz się, przecież nie będę tak stała"

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Po południu zobaczyłam go w sklepie
Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek
Ruchem głowy pokazał mi okno
Więc ten wieczór spędzimy znów razem
Reposted fromPoranny Poranny viaboro98 boro98

February 18 2019

janka89
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaboro98 boro98
janka89
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaboro98 boro98
pics/cartoons/english/exit.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaboro98 boro98
janka89
3071 2d80
Reposted fromGIFer GIFer viaboro98 boro98
janka89
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaboro98 boro98

February 17 2019

2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viakiks kiks
janka89
1989 6195
janka89
2825 b845
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaPjotrek Pjotrek
janka89
9461 de77 500
Reposted from1911 1911
janka89
janka89
janka89
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
janka89
janka89
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaAmericanlover Americanlover

February 15 2019

janka89
4832 c0fe 500
Reposted frommisioludek misioludek viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl