Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

janka89
2130 f269
Reposted fromamatore amatore viaczekoladowysen czekoladowysen
janka89
janka89
7429 1e2b
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPoranny Poranny
janka89
Reposted fromnebthat nebthat viamajkey majkey
janka89

May 21 2017

janka89
8600 14a0
Reposted fromgrobson grobson
janka89
0109 0b86 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viablubra blubra
2471 3248
Reposted fromchief chief viamayamar mayamar
janka89
janka89
Chcę tylko czuć, że Cię mam przy sobie
— Bracia - Nad przepaścią
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory

May 20 2017

janka89
9849 0081 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viablubra blubra
janka89
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viablubra blubra
janka89
janka89
janka89
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viablubra blubra
janka89
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli

May 19 2017

7229 5de2 500
Reposted fromfinnglas finnglas via00monnn066 00monnn066
janka89
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl