Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

janka89
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaselsey selsey
3902 279a 500

niesmiertelnn-a:

My edit 💎

February 17 2018

janka89
0178 f635
Reposted from777727772 777727772 viaolivierk olivierk
janka89
Czemu to wszystko przygniata mnie najbardziej tu, w rodzinnych stronach, gdzie powinno być beztrosko?
— dobby
Reposted fromdobby dobby viadancingwithaghost dancingwithaghost
janka89
7212 15fc
*niepochamowany śmiech*
janka89
janka89
9214 b2c7
Reposted fromcreure creure viadancingwithaghost dancingwithaghost
3769 2c40 500

sift:

via soup.io

Reposted fromAmericanlover Americanlover
janka89
7976 cd2c

February 15 2018

janka89
wszystko się uda; wszystko się piersi; wszystko się oczy; i wszystko się brzuch
— pp
Reposted fromaviee aviee viadancingwithaghost dancingwithaghost
janka89
Najtrudniejsza walka to ta z własną głową, przed tym wrogiem  nie uciekniesz...
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viadancingwithaghost dancingwithaghost
janka89
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viablubra blubra
janka89
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viadancingwithaghost dancingwithaghost
janka89
Każdy ma swoją lepszą i gorszą wersję. Tę lepszą pokazujemy światu, tę gorszą ubieramy w kapcie i straszymy nią w domu. Czasami tak trzeba. Po prostu.
— Gabriela Gargaś
janka89
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viadancingwithaghost dancingwithaghost

February 13 2018

janka89
2166 a940
Reposted fromsoeasy soeasy viaAmericanlover Americanlover
janka89
3159 c892
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover

February 12 2018

janka89
5183 8447
janka89
6349 4724
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl